TEKNOLOGIUTVIKLINGEN TAR SAMFUNNET TIL NYE HØYDER

Vi lever i en verden som blir stadig mer digital, og når jeg tenker på hvor mye som har endret seg siden jeg gikk på barneskolen blir jeg nesten litt skremt over hvor raskt disse endringene skjer. Jeg husker godt første skoledag i første klasse, ingen hadde mobiltelefoner, Ipad eller pc. Ikke hadde vi whiteboard i klasserommet heller, vi brukte den gode gamle grønne tavlen med kritt . Og når det var spisepause så var det ikke en film som ble vist på ett lerret eller en storskjerm, men det var læreren vår som satt og leste et kapittel fra boken vi hadde valgt ut sammen på biblioteket. Når skoledagen var over, så var det raskt hjem for å gjøre lekser, slik at vi senere på ettermiddagen kunne leke boksen går i nabolaget. Men sånn er det jo ikke lenger?

Teknologiutviklingen har tatt samfunnet vi lever i til nye høyder, og dette er på mange måter både positivt og negativt. Det å kunne bruke digitale verktøy i skolen er jo med på å gi bedre læring til unge. Jeg synes det er positivt at vi tar i bruk digitale verktøy, at vi lærer oss å bruke det, slik at vi henger med på alle endringene som skjer. Bare tenk deg alt som vil skje på 10 år! Det er jo bedre å ligge to skritt foran enn to skritt bak? Men når samfunnet vi lever i har blitt så digitalt, hvorfor bruker de fortsatt blyant og papir på skolen? Noen vil mene at fortsatt bruk av blyant og papir er det som bidrar til god og fornuftig læring, men det er vel egentlig blitt vist det motsatte… Læring som skjer via digitale verktøy gjør læringen enklere, raskere og mer effektiv. Ved hjelp av digitale verktøy i undervisningen ble det bevist at førsteklassinger som startet i august måned hadde like gode leseferdigheter innen påsken som tredjeklassingene.

Teknologien former oss på utallige måter. Det er ingen tvil om at det samfunnet vi lever i er digitalt og mer digital vil det bli. Alt som kan tenkes å være digitalt, vil trolig også bli digitalt. Bør dette bekymre oss? Både ja og nei tenker jeg. På en måte så er det utrolig flott at teknologien har kommet så langt at vi ved nye materialer og produksjonsmåter kan skape nye ting, for eksempel kroppsdeler via 3D printing. Teknologien er med på å styrke kjøpekraften og øke etterspørselen etter varer og tjenester. Vi har allerede kommet til det stadiet hvor maskiner er blitt bedre enn mennesker til å tolke ikke-verbal kommunikasjon, noe som er både utrolig og litt skremmende. Hvor vil dette ta oss? Bare tenk deg hvordan verden vil se ut om 10-15 år?

Bilde: https://nordpolen.osloskolen.no/contentassets/8a6a3eeacea74e6ebe24c1546cb36132/alle.png?width=722&quality=90

– Thea Budimir

3 thoughts on “TEKNOLOGIUTVIKLINGEN TAR SAMFUNNET TIL NYE HØYDER

  1. Dette er godt skrevet Thea 🙂
    Jeg tenker det kan gjøre innlegget mer interessant om du legger inn lenker til eksempler på noen av de tingene du omtaler. Da blir det lettere å skjønne at dette faktisk er virkelig ….
    Ellers er jeg enig med deg i at de endringene vi ser nå er ganske så omfattende, og det kan skape en del utfordringer for oss.
    Hilsen fra Arne

Comments are closed.