GOOGLE DISPLAY NETWORK

Å annonsere på Google kan være svært lønnsomt for din bedrift. Ved å ta i bruk Google AdWords blir det lettere å treffe de riktige bedriftene og målgruppene med din annonse, og det åpner opp for flere muligheter. Når vi bruker AdWords så betaler vi for en effekt, da dette er prestasjonsbasert. Prisen på de ulike annonsene følger en helt spesiell auksjonsmodell, denne tar hensyn til kvaliteten på annonsen og den leder tilbake til nettsiden din. Dette vil føre til at gode annonser og gode nettsider koster mindre per klikk. Ved å sette seg målsetninger og følge med på hvordan din bedrift klarer å nå disse målene, kan vi se hvor lønnsom annonseringen er. Det er viktig at vi setter oss målbare målsetninger. Det kan for eksempel være et mål om å få et visst antall kundekontakter gjennom kontaktskjemaet på nettsiden. Videre kan man følge med å se hvor mange av disse kontaktene som blir kunder og hva den gjennomsnittlige ordreverien er. Dette kan vise oss hvor mye som ble brukt på annonsene som igjen ledet kundene inn på nettsiden.

 

Google Display Network

Det finnes flere typer for annonsering som Google AdWords kan tilby, du har blant annet Google søk, videoannonsering på Google og Google Display. Jeg skal nå skrive litt mer om Google Display og her har jeg trukket frem det jeg anser som viktigst fra Google sin Display Advertising exam study guide. For hva er egentlig Display annonsering? Displayannonser kan være både bilde, tekst eller videoer som vises som reklame på andre nettsider, blant annet ser vi det på youtube, nettaviser, apper og blogger. Google har over to millioner nettsteder som når over 90% av folk som er på internett.

Det som skiller Google Display fra Google Søk er at det på Søk, så når du ut til den gruppe mennesker som allerede er interessert i produktet eller tjenesten, nettopp fordi dette er noe de selv har søkt etter. Men ved å ta i bruk Google displayannonsering gir dette oss muligheten til å treffe kunden tidlig i kjøpsprosessen, der brukeren er i et modus der det de tenker minst på er å kjøpe produktet eller tjenesten. Men dette kan påvirke, og vi kan skaffe oss en plass i brukerens oppmerksomhet og deres hukommelse. Ved at vi har muligheten til å plassere annonsen vår i en relevant kontekst er dette med på å skape en enda større sannsynlighet for at annonsen vår oppfattes som interessant. For det som nettopp er hovedformålet med denne type annonsering er å skape en interesse og oppmerksomhet rundt vårt produkt eller tjeneste.

 

Hvordan komme i gang med en Display annonse?

Å sette opp en Google Displayannonse gjøres via Google AdWords, her får du muligheten til å lage akkurat den annonsen du ønsker ved å velge kampanjetype, på hvilke sider målgruppen vil se din annonse og i hvilket format den vises i. Det er en rekke innstillinger man kan foreta seg før man er klar til å publisere annonsen ut på internett. Etter at man har gjort de innstillingene som ønskes så er det klart for budrunde, dette er noe alle AdWords annonser må gjennom. Det er viktig å vite at budene du setter avgjør plasseringen på annonsen din i displaynettverket. Her kan det blant annet velges mellom to forskjellig typer, ønsker du en kampanje på ”søk med utvalgt display” eller ”bare display nettverk”. Forskjellen på disse er at om du velger å bruke ”søk med utvalgt display” vises annonsen din på relevante sider i displaynettverket og på søkeresultatene. Men velger du ”bare displaynettverk” vises annonsen i displaynettverket på nettsider og apper.

Det er ingen tvil om at det er synlighet det er størst konkurranse på. Det er klart man ønsker best plassering for sin annonse. AdWords benytter seg av en auksjon hvor det blir bestemt hvem som skal få sin annonse vist, hvordan rekkefølgen blir og i tillegg hvor mye annonsene skal koste for annonsøren. Et eksempel på hvordan annonsene rangeres i AdWords er basert på ditt maks ”cost per click” vurdert sammen med annonsens kvalitetsscore. Derfor er det viktig med god relevans og god kvalitet på annonsen.

 

Finne den rette målgruppen

Når vi viser annonser i Displaynettverket gir det oss muligheten til å nå frem til mange forskjellig potensielle kunder med ulike interesser, her hjelper AdWords oss å finne de rette plasseringene, fordi AdWords baserer seg på kampanjens og annonsens søkeord eller tema. Når vi skal velge hvilke sider vi ønsker at annonseringen skal vises på, må vi tenke på relevansen og hvor det er størst sannsynlighet for at vi kan treffe de vi ønsker. Dette gir oss en unik mulighet til å annonsere direkte mot en helt spesifikk interesse. Med Display har vi muligheten til å plassere annonsen vår manuelt og vi kan velge helt spesifikke nettsider. Er du en nettbutikk som selger interiør kan du ved hjelp av dette verktøyet sørge for at annonsen din blir plassert på et forum der det for eksempel er interiør som står i fokus. Ikke bare kan vi velge hvor annonsen skal vises, men vi får også muligheten til å blokkere annonsen fra enkelte nettsider vi mener at annonsen vår ikke passer inn.

Det viktig å vite hvem du ønsker å nå og hvordan annonsen skal presentere din bedrift eller ditt produkt. For eksempel, hvis du bruker en displaykampanje for å rekruttere nye kunder, bør utforming og budskap være annerledes enn annonser hvis mål er mersalg til kunder som allerede er kjent med merkevaren din eller har brukt nettsidene dine tidligere.
For nye kunder som er mottakere av display kampanjen din, er det en mulighet for at de ikke kjenner bedriften din, hva du selger, eller hvorfor de skal bør besøke sidene dine. Annonsen må svare på alle disse spørsmålene for å være effektive. For remarketing-kampanjer har mottakerne av kampanjen allerede har en viss kjennskap til hva du tilbyr. Disse displayannonsene må lokke dem til å komme tilbake og gjennomføre en transaksjon, noe du kan gjøre ved å vise nye produkter eller kampanjesalg.

Remarketing betyr rett og slett å annonsere direkte mot brukere som tidligere har vært i kontakt med bedriften din via nettstedet.

Kort fortalt kan man si at remarketing fungerer slik:

1. En bruker besøker nettstedet ditt.

2. En remarketingkode eller et script du har installert på din nettside, legger en “cookie” i denne personens nettleser.

3. Du viser så annonser til den personen som har denne cookie-en lagret, på andre nettsteder og sosiale medier.


Mål annonseresultatene dine!

Når du har fått din annonse ut i den store verden, hjelper AdWords oss følge med og dokumentere effekten. Vi får muligheten til å se hvilke nettider annonsen vises på og vi kan måle om vi har oppnådd ønsket synlighet blant målgruppen. I tillegg hjelper det oss spore kundenes klikk frem til det siste og avgjørende klikket, slik at vi på en lett og oversiktlig måte kan se hvor det er vi oppnår mest salg til lavest kostnad.

Det betyr ikke dermed at analysen er gjort. Det mange bedrifter overser, er viktigheten av å analysere sine egne, eksisterende data, gjerne før en annonsekampanje settes i gang. Det er også hensiktsmessig å evaluere kampanjene løpende og optimalisere den i forhold til effekt og om den er som ønsket. Bedrifter som har hatt virksomheten gående en stund, bør se på egne kunderegistre og kundedata for å så bygge så optimale målgrupper som mulig i annonseringen sin. En bedrift med egne kunderegistre kan ha gode muligheter til å se hvilke typer kunder som konverterer til et salg eller et lead, når på døgnet eller når i uken de konverterer, hvilke sider de bruker mest tid på, hvilke produkter etc. Og på den måten kan de skreddersy budskap, frekvens og ønskede plasseringer for annonsene sine, til en bedre pris. Relevans trumfer gjerne frekvens, avhengig av produkt og ønsket effekt.

Google Displayannonsering er absolutt en fordel for deg som er interessert i å tiltrekke deg nye kunder og levere en effektiv beskjed om din virksomhet. Tillegg er det med på å påvirke de eksisterende kundene. Lykke til med annonseringen i Google Display!

 

 

Ønsker du å lese mer om Google Søk eller Video annonsering, sjekk ut bloggene til mine flinke medstudenter ved å trykke deg videre her:
Google Søk
Video annonsering

 

– Thea Budimir

 

Kilder:

https://www.synlighet.no/annonsering/google-display/?gclid=Cj0KEQiAuonGBRCaotXoycysvIMBEiQAcxV0nFKxup5hFLrQGxjUY5ySjysmY5KPeEVFWg3Uksn0r7saAiQ88P8HAQ

https://support.google.com/partners/answer/2404190?hl=en

http://www.medianord.no/annonsering-i-google-displaynettverk/

https://support.google.com/adwords/answer/6335981

 

7 thoughts on “GOOGLE DISPLAY NETWORK

  1. Utrolig bra og velformulert innlegg! Du har gjort en grundig jobb med å guide oss gjennom Displayannonsering. Jeg liker godt at du fremmer dine medstudenter to ganger i innlegget ditt. Du har ryddige avsnitt og fine illustrasjoner som gjør det lett å henge med i et ellers vanskelig stoff. Dette arbeidet synes jeg du skal være godt fornøyd med 😀

Comments are closed.