ET PROBLEM JEG ØNSKER Å LØSE?

“Don’t ask students what they want to be when they grow up. Ask them what problem they want to solve and what they need to learn to build the knowledge, skills, and abilities to solve the problem” – Jamie Casap. Bakgrunnen for dette blogginnlegget er nettopp inspirert av dette sitatet. For i dette blogginnlegget har jeg fått i oppgave av Karl Philip Lund om å beskrive et problem jeg ønsker […]

NOEN VIKTIG TIPS INNEN DIGITAL MARKEDSFØRING?

De tradisjonelle markedsstrategiene har vært i stor endring og vi ser mer av det digitale stadig vekk. Som markedsfører må du følge med på trendene og vite hva som er nytt. Endringene skjer ekstremt fort og det som var nytt i går er gammelt nytt i dag. I dette innlegget har jeg sett litt på tre trender innen for markedsføringen som jeg synes er interessant, det er ikke nødvendigvis noe […]