ET PROBLEM JEG ØNSKER Å LØSE?

Don’t ask students what they want to be when they grow up. Ask them what problem they want to solve and what they need to learn to build the knowledge, skills, and abilities to solve the problem” – Jamie Casap.

Bakgrunnen for dette blogginnlegget er nettopp inspirert av dette sitatet. For i dette blogginnlegget har jeg fått i oppgave av Karl Philip Lund om å beskrive et problem jeg ønsker å løse. Jeg skal utdype hvilken kunnskap, ferdigheter og evner jeg mener er viktig for å løse nettopp dette problemet. Og hvilket problem er det jeg ønsker å løse? Dette kan du tro er noe som har surret rundt i hodet mitt den siste tiden! Et problem er kanskje at jeg rett og slett finner det vanskelig å finne frem til et relevant problem? Kan det være at det at jeg egentlig ikke har noen problemer plutselig kan være et problem i seg selv? Jeg har tenkt på alt mulig rart. Alt fra politikk og miljø til hvilke problemer som finnes innen offentlige og private sektorer? Dette er jo viktige saker, men ligger det her egentlig problemer jeg ønsker å løse? Hva er det jeg egentlig har lyst til å skrive om?

Problemet jeg har kommet frem til dukket egentlig opp veldig tilfeldig. Faktisk kom jeg på det nå i skrivende stund… Jeg fant da ut at jeg skulle gå inn og sjekke min epostkonto, vell inne på eposten min dukket det opp ett hverdagsproblem! For hva er vel mer irriterende enn å motta samme nyhetsbrev fra samme nettbutikk flere ganger i uken? Så problemet jeg ønsker å løse er hvordan vi kan lage reklame som ikke irriterer? Dette er et tema som vekker interesse hos meg, nettopp fordi jeg selv opplever fryktelig mye irriterende reklame på min epostkonto. Og det er ikke begrenset til epost, men irriterende reklame dukker også opp flere steder (sosiale medier) i løpet av dagen. Det er klart flere forbrukere enn meg som har et ambivalent forhold til reklame, i følge en undersøkelse gjort i 2014 blir vi mer irritert av reklamen nå enn hva vi gjorde før. Snart sitter jeg med en bachelorgrad i markedsføring og merkevareledelse og det er jo ingen tvil om at det å jobbe med reklame er en stor del av en markedsførers hverdag.

 

Hvordan kan problemet løses?

«Content marketing», eller innholdsmarkedsføring er en av de smarteste typene av markedsføring vi kan ta i bruk, spesielt i dag hvor vi lever i en verden som blir stadig mer digital. Vi må til en hver tid være der kundene er, og hvor finner vi de? Jo på internett og sosiale medier. Mobilen blir nå brukt mer enn noen gang og det er lettere enn noen gang for forbrukere å oppsøke deg og dine tjenester. Innholdsmarkedsføring handler om å utvide brukerens oppfattelse av produktet, tjenesten eller merkevaren. Med virkemidler som på en ren og ryddig måte formidler kunnskap til underholdningsopplevelser.

I en undersøkelse som er gjennomført av Novus kommer det frem at av de som ble spurt så er det 52% som er villig til å gi fra seg sine mailadresser til bedrifter som tilbyr dem gode tilbud i bytte mot mailadressen eller en aksept av å godta å motta reklame fra bedriften. Et viktig faktum er det å ha omsorg for kundedataene dine. Det vi ikke vil er å bryte tilliten til mottakerne. Derfor ser vi på det som alfa og omega å skape innhold som respekterer mottakeren slik at vi kan beholde deres oppmerksomhet på lang sikt.

Klarer vi å satse på å skape engasjerende, underholdene og relevant innhold, er dette noe forbrukeren vil sette mye større pris på. Ved at vi kan lage relevant innhold vil det skape fordeler flere plasser enn bare hos forbrukeren. Det er ingen tvil om at bedriften allerede er ekspert på sitt område, men ved å dele erfaringer som på en måte vil være med på å løse brukerens utfordringer vil du bli satt enda mer pris på enn tidligere. Er innholdet ditt relevant på nettet, har du gode nøkkelord i dine Url-felt og i tillegg tittel på artiklene og mellomtitlene vil dette være med på å forsterke brukerens forståelse av innholdet ditt, samt at Google vil tolke innholdet ditt som høyst relevant.

Innholdsmarkedsføring er en svært viktig form for markedsføring, den krever at vi evner å se produktet vårt fra forbrukernes perspektiv og finne ut hvordan det faktisk er nyttig og på hvilken måte dette er med på å løse et problem i deres liv. Min personlige mening her er at vi må ikke tenke som en markedsfører, vi må tenke som en forbruker. Ta av deg markedsførerrollen din, og tenk som en helt vanlig bruker. Hva irriterer deg og hvordan ville du endret på det som irriterte deg til noe bedre? Sørg for å treffe den rette målgruppen, gjør grundig arbeid når du finner ditt segment og ikke overdrive effekten av frekvens.

Som jeg nevnte tidligere, spiller relevans en vesentlig rolle. Treffer man en forbruker i rett modus, hvor annonseringen faktisk hjelper frem en beslutning, er den ikke nødvendigvis irriterende, men til forbrukerens gode. I Philip Kotlers verden, er dette markedsføring 2.0.

Boken Markedsføring 3.0 som han, sammen med Herwann Kartajaya og Iwan Setiawan, ga ut i 2010 beskriver hvordan markedsføringen de siste 60-70 årene har endret seg fra å være produktorientert (markedsføring 1.0), til å bli forbrukerorientert (markedsføring 2.0) og til at selskaper nå utvider sitt fokus fra produkter og forbruker til også å inkludere det store bildet (markedsføring 3.0).
Det store bildet kan for eksempel være samfunnsansvar og en den rollen en bedrift ønsker å ta for å gjøre verden til et bedre sted. Man appellerer til hele mennesket og dets verdier og skaper en verdi til merkevaren utover produkt og bunnlinje. Og kommunikasjonen må være ærlig og ekte.

Doing good is good for business, som Richard Branson sier.

Det gir igjen mulighet til å kommunisere og annonsere på et annet plan, som tiltaler forbruker på et høyere og transparent plan, som igjen reduserer friksjon og irritasjon. For å lykkes med dette er det essensielt at den rollen selskapet tar, gir uttrykk for, er genuin og relevant for dens virke. Hvis ikke blir det fort gjennomskuet.

 

Kilder:

https://www.annons.se/system/files/novusrapport_installning_till_reklam_feb_2016_allmanhet.pdf

http://spoonagency.com/no/academy/slik-irriterer-du-dine-kunder/

http://www.byte.no/Smaabiter/Reklame-som-ikke-irriterer

http://forskning.no/2014/10/vi-blir-mer-irritert-av-reklame-enn

Markedsføring 3.0

fra produkter til kunder til den menneskelige ånd

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan